2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай ерөнхий захирлын нэмэлт тушаал гарлаа.

2021-02-26 10:00:00