G Suite мэйл хаяг заавартай танилцана уу.

2020-11-12 10:00:00

Энэхүү албан ёсны мэйл хаягаа өдөр бүр шалгаж мэдээллээ авна уу. Уг хаягаар Google meet онлайн хурлын програм ашиглаж зарим хичээл явагдах болно.