Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Төгсөлтийн дараахь сургуулийн докторант Батбаяр овогтой Найрамдал Бизнесийн удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална.

2019-12-23 16:09:00

Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Төгсөлтийн дараахь сургуулийн докторант Батбаяр овогтой Найрамдалын “Монгол хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх маркетингийн хүчин зүйлсийн судалгаа”  сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Бизнес удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 16:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно.