Чингис Хаан Судлалын Хүрээлэн 2019 оныхоо ажлын тайланг өргөн барив.

2019-12-09 17:27:00

             IUU Чингис Хаан Судлалын Хүрээлэн 2019 оны 02 сарын 01-ний  өдөр байгуулагдсан.

Энэ хугацаанд тус хүрээлэнгийн судлаач эрдэмтэд  эрдэм  шинжилгээний ганц сэдэвт бүтээл, ном 4 ботийг хэвлэлд бэлтгэж, эрдэм шинжилгээний  өгүүлэл есийг нийтлүүлсэн байна.

             Чингис Хаан Судлалын Хүрээлэн нь 2019 онд хийсэн ажлаа биетээр ба CD хэлбэрээр Ерөнхий захирал Чой Гихо -д

12 сарын 09-нд  өргөн барив.

 

 

 

 

2019 оны 12 сарын 09

Мэдээ бичсэн судлаач ,багш П.Батчулуун