Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль, Төгсөлтийн Дараах Сургуулийн докторант Цэнгэнжав овогтой Энхцэцэг Бизнес удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална.

2019-11-22 11:55:00

Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль, Төгсөлтийн Дараах Сургуулийн докторант Цэнгэнжав овогтой Энхцэцэг “Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг удирдах зарим асуудал” /Улаанбаатар бүсийн жишээн дээр/ сэдвээр Бизнес удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно.

 

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл