ОУУБИС-ийн НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ боллоо

2018-06-04 15:00:00

ОУУБИС нь ЕБС-ийн сурагчид, эцэг эхчүүдэд зориулан НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ өдөрлөгийг 2018.06.02-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгт:

- Гадаад хэлний орчуулгын тэнхим

- Боловсрол судлалын тэнхим

- Олон улс, орон судлалын тэнхим

- Холбоо, мэдээллийн технологийн тэнхим

- Дизайны тэнхим

- Бизнес удирдлагын тэнхим

- Эдийн засгийн тэнхим

- Хөдөө аж ахуй, ойн тэнхим

- Нийгмийн ажлын тэнхим

- Эрх зүйн тэнхим

- Гэр бүл судлалын тэнхим

- Сувилахуйн тэнхимүүд бакалаврын 23 мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг хүрэлцэн ирсэн сурагч, эцэг эхчүүдэд танилцуулсан.