Эдийн засгийн салбарын төгсөгчдийн анхдугаар уулзалт өдөрлөг боллоо

2018-05-14 15:00:00

Эдийн засгийн салбарын үе үеийн төгсөгдийн анхдугаар уулзалт, өдөрлөг 2018.05.12 –ны өдөр 15.00-17.00цагийн хооронд амжиллтай зохион байгуулагдлаа.

Өдөрлөгийн үеэр 2004-2017 оны нийт 120 гаруй төгсөгчид ирж, сургууль, салбар, тэнхимтэйгээ цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах тухай хэлэлцэн зөвлөлдөж, төгсөгчийн холбоогоо байгуулсан.