ОУУБИС дээр “БМИҮЗ”-ийн шинжээчдийн баг ажиллаж байна.

2018-04-23 12:00:00

ОУУБИС дээр 2018.04.23- 4.25 хүртэл гурав хоногийн хугацаанд "Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл"-ийн шинжээчдийн баг ажиллаж байна.

Энэхүү магадлан итгэмжлэлд орсноор Монгол улс, нийгэмд хэрэгцээт боловсон хүчнийг бэлтгэх боловсролын байгууллага болоход нэг алхам ойртох, үйл ажиллагаагаа дүгнэн улам хөгжих бас нэгэн боломж нээгдэж байна.