Гитар хөгжмийн дугуйлан Лхагва, Баасан гарагт 15:30-аас А-402-т хичээллэж байна. Хамрагдахыг хүссэн оюутан залуус хүрэлцэн ирнэ үү.

2018-03-07 15:00:00

Гитар хөгжмийн дугуйлан

Лхагва, Баасан гарагт 15:30-аас А-402-т хичээллэж байна.

Хамрагдахыг хүссэн оюутан залуус хүрэлцэн ирнэ үү.

Жич: Өөрийн гитартай байх