Бизнес удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийнI байрны 320 тоот өрөөнд болно

2019-10-29 14:00:00

Олон улсын Улаанбаатрын их сургууль, Төгсөлтийн дараахь сургуулийн докторант Батбаяр овогтой Найрамдалын “Монгол хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх маркетингийн хүчин зүйлсийн судалгаа”  сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Бизнес удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийнI байрны 320 тоот өрөөнд болно.

Эрдэм шинжилгээний удирдагч МУИС-ийн профессор, доктор Б.Даваасүрэн, ОУУБИС-ийн дэд профессор, доктор О.Бурмаа