"Үндсэн хуулийн шинэтгэлийн үзэл баримтлал, харьцуулсан эрх зүйн асуудал" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

2019-09-26 02:00:00

2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр ОУУБИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн санаачлагаар "Үндсэн хуулийн шинэтгэлийн үзэл баримтлал, харьцуулсан эрх зүйн асуудал" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо.Хуралд Хууль зүйн доктор, профессор багш нар илтгэл тавин урилгаар Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Япон улсын эрдэмтэн профессорууд ирж илтгэл тавин хэлэлцүүлэг хэлэлцүүлсэн.

2019년 9월 20일국제울란바타르대학교법학대학에서“헌법개정사상및비교법학연구” 라는주제로국제학술회의를개최하였습니다. 본학술대회에서는국내Ţ외법학박사및교수들이발표를했으며대한민국, 일본학자와교수들이특강을하이고이에대한토론이진행되었습니다.

Энэ ажлыг зохион байгуулахад тусалсан ОУУБИС-ийн ерөнхий захирал болон хамтран ажилласан МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН, ХУУЛЬ ЗҮЙН АКЕДЕМИ, ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургуулийн хамт олондоо гүн талархал илэрхийлье.

이학술회의를성공적으로개취하는데에도움을주신국제울란바타르대학교최기호총장님, 과몽골국립대학교법학대학, 국립법학연구소, 법학연구원, 러시아이르쿠츠크국립대학교관계자분들께깊은감사를드립니다.