Бакалаврын сургалт

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохих журмын дагуу өгч, элсэх эрх авсан, тухайн хичээлийн жилийн эхний улирлын сургалтын болон бусад шаардлагатай хураамж төлсөн хүнийг ОУУБИС-д өдрөөр суралцуулахаар элсүүлнэ. Бакалаврын зэрэгтэй эчнээ, оройн ангид суралцахыг хүсэгчдийг сонгосон мэргэжлээр нь элсүүлнэ.

Хөтөлбөрийн нэр Суралцах хугацаа
Нягтлан бодох бүртгэл 2.5 жил
Англи хэлний орчуулга 2.5 жил
Солонгос хэлний орчуулга 2.5 жил
Сувилахуй

2.5 жил
Хөтөлбөрийн нэр Суралцах хугацаа
Эрхзүй 3.5 жил