Сургалтын төлбөр

2018-2019 оны хичээлийн жилийн оюутны сургалтын төлбөр

 

2-4 курсын оюутны Сургалтын төлбөр

Анги

2-р курс

3-р курс

4-р курс

СХО

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

СС

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

АХО

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

АХБ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

МСХ Багш

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

МАХ багш

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

МСХС

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

ГБС

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

1,810,000.00

НА

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

1,810,000.00

БУ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

ҮМ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

ОУЭЗ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

АЖМ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

БЭЗМ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

НББ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

КПХ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

КТХ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

МС

1,990,000.00

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

КД

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,010,000.00

ИД

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,010,000.00

МААФ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

1,600,000.00

ОЙ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

1,600,000.00

ЛАНДШАФТ

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

1,600,000.00

Эрх зүйч

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,000,000.00

Сувилахуй

2,295,000 ₮

2,295,000 ₮

2,010,000.00

 

2 жилийн сургалттай ангиудын Сургалтын төлбөр

Д/д

Салбар

Мэргэжил

2016-2017 хичээлийн жилд элсэгч

1

Хүмүүнлэгийн салбар

Солонгос хэлний орчуулагч

1,995,000 ₮

2

Эдийн засгийн салбар

Нягтлан бодох бүртгэл

1,995,000 ₮

3

Анагаах ухааны салбар

Сувилахуй, сувилахуйн арга зүй

1,995,000 ₮

4

Хуулийн салбар

Эрх зүйн эчнээ

 1,995,000 ₮

 

 

оюутны байрны төлбөр

ОУУБИС-ийн оюутан

Бусад сургуулийн оюутан

495,000 ₮

800,000 ₮

 

Магистрантур, докторантурын Сургалтын төлбөр /2018-2019 хичээлийн жил/

Магистр /хөтөлбөр/

1 кредит төлбөр

Гадаад хэл шинжлэл

 112,000 ₮

Гэр бүл судлал

 112,000 ₮

Бизнес удирдлага

 112,000 ₮

Компьютер програм хангамж

 112,000 ₮

Эрх зүй

 112,000 ₮

Доктор /хөтөлбөр

1 кредит төлбөр

Гадаад хэл шинжлэл            

 125,000 ₮

Бизнес Удирдлага

 125,000 ₮