Түүхэн замнал

 1. 1995

  1. 4 сарын 18

   2004 May 11: First Executive MBA class graduates

   ШУБЯ-ны зөвшөөрлөөр "Улаанбаатар коллеж" байгуулав

  2. 5 сар

    

   Монголын татварын газарт гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай байгууллагаар бүртгүүлэв.

 2. 1996

  1. 3 сар

   Бизнес менежментийн анги нээх зөвшөөрөл авав.

  2. 12 сар

   Монголын их, дээд сургуулиудын консерциум /МИДСК/-д  гишүүнээр элсэв.

 3. 1997

  1. 7 сар

   Солонгос хэлний багш орчуулагчийн мэргэжлийн анхны төгсөлт болов.

 4. 1998

  1. 1 сар

   Сургуулийн Эрдмийн зөвлөл байгуулагдав.

 5. 1999

  1. 1 сар

   Сургуулийн Удирдах зөвлөлийг байгуулав.

  2. 4 сар

   Өөрийн үнэлгээний тайлан бичиж ДБМИҮ-ний Зөвлөлд өргөн барьснаар магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль болов.

  3. 5 сар

   Анх удаа магадлан итгэмжлэгдэв

 6. 2000

  1. 9 сар

   30000 үгсийн сантай Солонгос Монгол толь бичгийг хэвлүүлэв.

 7. 2001

  1. 5 сар

   Бизнес удирдлага, солонгос хэл судлалаар магистрын сургалт, Англи хэлний орчуулагч, компьютерийн дизайн мэргэжлээр бакалаврын анги нээх зөвшөөрөл авав.

 8. 2002

  1. 2 сар

   Анхны захирлаар Юүн Сүн Жэ томилогдов

  2. 5 сар

   БСШУ-ны сайдын 2002 оны А/121 дүгээр тушаалаар сургуулийн нэрийг "Улаанбаатар дээд сургууль" (Ulaanbaatar university) болгон өөрчлөв.

  3. 5 сар

   Бизнес удирдлага, солонгос хэл судлалаар магистрын сургалт, англи хэлний орчуулагч, компьютерийн дизайн мэргэжлээр бакалаврын анги нээх зөвшөөрөл авав.

 9. 2003

  1. 4 сар

   Монгол, солонгос хэл судлал, гэр бүл судлалын мэргэжлээр анги нээх зөвшөөрөл авав.

  2. 7 сар

   Хичээлийн 2 дугаар байрыг Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр хувьчилж авав.

  3. 8 сар

   Номын сан, хурлын заал ашиглалтанд оров.

 10. 2004

  1. 1 сар

   Монгол бичиг үсгийн дурсгал, Монгол судлалын музей нээв.

  2. 2 сар

   2004 May 11: First Executive MBA class graduates

   Улаанбаатар дээд сургуулийн харъяа "Улаанбаатар бага" сургууль байгуулав.

  3. 4 сар

    

   БНСУ-д суралцагч оюутнууд "Улаанбаатар дээд сургууль төгсөгчдийн холбоо"-г байгуулав.

  4. 6 сар

   2004 May 11: First Executive MBA class graduates

   Сургуулийн Спорт заал ашиглалтанд оров.

 11. 2005

  1. 4 сарын 6

   ДБМИҮ-ний Зөвлөлөөс 2 дахь магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ олгов.

  2. 9 сар

   Хөдөө аж ахуйн фермерийн аж ахуйн анги шинээр нээгдэв.

 12. 2006

  1. 5 сарын 16

   БНСУ-ын ерөнхийлөгч Ну Мү Хёнь тус сургуульд зочлов.

  2. 6 сар

   Хөдөө аж ахуйн тэнхимийн дадлагын бааз байгуулав.

 13. 2007

  1. 6 сарын 1

   2007 May 12: New academic and administrative building opens officially

   "Интернэт мэдээллийн төв" шинээр нээгдэж ашиглалтанд оров.

  2. 9 сарын 1

    

   Сувилахуй, сувилахуйн арга зүйн анги, ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлтийн анги, мэдээлэл зүйн ангиуд тус тус шинээр нээгдэв. Мөн гэр бүл судлалын магистрын сургалт эхлэв.

 14. 2008

  1. 10 сар

   2008 April 10: First musical production in AUBG history, Chicago, premieres

   Хичээлийн байрны өргөтгөл, оюутны дотуур байр ашиглалтанд оров.

  2. 3 сар

   Компьютер болон Англи хэлний тэнхимийн магистрын анги нээх зөвшөөрөл авав.

  3. 9 сарын 1

   2008 April 10: First musical production in AUBG history, Chicago, premieres

   Дунд сургууль нээгдэв.

 15. 2009

  1. 9 сарын 1

   Нягтлан бодох бүртгэл, монгол солонгос хэлний багшийн ангиуд нээгдэв.

  2. 9 сарын 1

   Англи хэлний орчуулагч, солонгос хэлний орчуулагч, сувилахуйн мэргэжлээр дээд боловсролтой хүмүүст зориулсан бакалаврын 2 жилийн ангиуд нээгдэв.

 16. 2010

  1. 2 сар

   2010 January 20: AUBG and Blagoevgrad officials cut the ribbon on the Skaptopara III Residence Hall

   3 дахь ерөнхий захирал томилогдов.Шинэ ерөнхий захирал Чой Ги Хо

  2. 9 сар

   2010 May 15: The New Academic Building becomes Balkanski Academic Center in honor of Professor Minko Balkanski

   Улаанбаатар Дээд Сургуулийн харьяа Улаанбаатар цэцэрлэг байгуулагдав. (Цэцэрлэгийн эрхлэгч Жи Гым Сүг)

 17. 2011

  1. 7 сар

   "Интернэт мэдээллийн төв"-ийг шинэчлэн засав

  2. 9 сар

   Эрх зүйн салбар шинээр нээв. Эрх зүй, төрийн удирдлагын салбар

 18. 2012

  1. 8 сар

   Улаанбаатар дээд сургууль Улаанбаатар Их Сургуууль болов.

  2. 9 сар

    

   Ерөнхий эрдмийн салбар нээгдэв.

 19. 2013

  1. 7 сар

   ISO 9001:2008 Олон улсын стандартын гэрчилгээтэй боллоо.

 20. 2014

  1. 2 сар

   2014 April: AUBG launches a virtual tour to bring the beauty and spirit of its campus to everyone

   4 дэх Ерөнхий захирал томилогдов. Шинэ Ерөнхий захирал У Дог Гю

  2. 10 сар

    

   UBU Их сургууль болсон.

 1. 2015

  1. 3 сарын 2

   Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль (IUU) болсон.