Эрдэмтэн багш нар

Text Box: ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: Цэвэлийн ШАГДАРСҮРЭН

БОЛОВСРОЛ:

1962-1967 он МУИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн (1967-1991, ЭШ ажилтан, туршилт авиазүйн лабораторийн эрхлэгч, нэр томьёоны тасгийн эрхлэгч);
 •  БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Нэр томьёоны комиссын нарийн бичигийн дарга (1977-1991)
 • МУИС (1991-2015, салбар сургуулийн захирал, тэнхимийн эрхилэгч, профессор, Монголын судлалын Төвийн дарга)
 • 2010- одоо хүртэл, ОУУбИС Монголын судлалын Төвийн дарга, судлагч, гэрээт судлагч, Чингис хаан судлалы хүрээлэнд судлагч, Төгсөлтийн дараахи сургуулийн захирал

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ: Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны доктор (1977)[Stopien naukowy doktora nauk humanistycznych, Academy of Sciences. Poland]
Хамгаалсан сэдэв: “La culture spirituelle des Mongols”

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ Эрт эдүгээгийн монгол хэлний судалгаа, монгол туургатны үсэг бичгийн тогтолцоо, монгол хэлний үгсийн сан-тользүй, утгазүй; монголчуудын утга соёл, уламжлалт мэдлэг ухаан; Монгол-Алтай хэлний харьцуулсан судалгааны аргазүй..

Голлох бүтээлүүд:

 • Ганц сэдэвт бүтээл, ном товхимол 10, хамтын бүтээл 10, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, төсөл 200 орчимыг Монголоос гадна Будапешт, Варшав, Парис, Сөүл, Мюнхен, Праг, Москва, Новосибирск, Лондон, Бээжин, Хөххот, Өрөмч, Токио, Блүүмингтон, Баруун Вашингтон, Лүвэн, Анкара зэрэг хотноо Франц, Орос, Англи, Герман, Солонгос, Хятад, Япон, Түрк  хэлээр хэвлэн нийтлүүлсэн байна.
 • Монголчуудын үсэг бичгийн товчоон, Үсэгзүйн судлагаа, (Хүннүгийн үеэс өдгөө хүртэл Монголчуудын хэрэглэж ирсэн үсэг бичгийн судалгаа), -  Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2001, 300 тал.Улаанбаатар, 2001, А-4: 300 тал.
 • Монголчуудын утга соёлын товчоон, - Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus II, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia),  Улаанбаатар, 2003, А-4: 304 тал.
 • Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан ...(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг  үзэгдэл), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2010, А-5: 324 тал.
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл (3 боть), Улаанбаатар, 2017:
 • Тэргүүн боть: Монгол хэл шинжлэл, Алтай судлал, 35 өгүүлэл, (А-5: 552 тал);
 • Дэд боть:Нийгэм, соёл, эх бичгийн судалгаа, угсаатаны зүй, 21 өгүүлэл, (А-5: 314 тал);
 • Гутгаар боть:  Судалгааны тэмдэглэл, нийтлэл, бодол эргэцүүлэл, 27 өгүүлэл, (А-5: 246 тал).

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • Монгол Улсын ШУТ-ийн сангийн төсөл, 2004-2006:
 • Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал
 • Эцсийн үр дүн: (анхны хэвлэл: 2006, 30 боть, 2-р хэвлэл: 2015, 33 боть)
 • Монгол Солонгосын хамтарсан төсөл, 2000-2002:
 • [KRF A 00063]  Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure 17새기문연대기의  몽고어  연구
 • Эцэсийн үр дүн: 이성교, 최형원, 체. 샥달수렝. 17새기문연대기의  몽고어  연구 (17 世紀  蒙文年代記의  蒙古語  研究 ) (과제번호 A00063), [Lee Seong Gyu, Coi Hyong Won, Ts. Shagdarsuren(g), A Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure (KRF A 00063)], 천안-서울 (Cheonan-Seoul), 2004, 325 pр.
 • Монгол, Оросын холбооны улсын хамтарсан төсөл, 2007-2009, Монголын талын удирдагч: [07 04 923 06a/G]  Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалдИсторическая связь калмыцкого языка с языком ойратов (северо-западной) Монголии
 • Эцсийн үр дүн: Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, [МУИС болон Халимагийн Их сургуулийн хамтарсан төслийн хүрээнд проф. В. И. Рассадин-ы 70 насны ойд зориулсан эмхэтгэл], Эрхилсэн Ц. Шагдарсүрэн,Улаанбаатар, 2009,  210 тал.
 • БНСУ-ын төсөл, 2007-2009:
 • A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages /알타이어족 언어의 관직명 연구
 • Эцсийн үр дүн: 알타이어족 언어의 관직명 연구 / A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages, 이성교 외 / edited by Lee Seong Gyu, 단국대학교줄판부 / Institute of Northern Culture, Dankook University, 2013 [pp. 229] гэх зэрэг ...

 


Text Box:

Овог нэр: Жигжидийн Болдбаатар

БОЛОВСРОЛ:

 • МУИС-ийн түүхийн салбар, Москвагийн Нийгмийн Ухааны Академийг олон улсын харилцааны чиглэлээр төгссөн.
 • 1979 онд академид түүхийн ухааны дэд эрдэмтэн
 • 1991 онд түүхийн ухааны докторын зэрэг
 • МУИС, Намын дээд сургууль, Шихихутуг их сургууль, Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль, Шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд 47 жил багшилж, хичээл зааж ирсэн.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1991-2012 он хүртэл МАХН-ын дэд дарга, УИХ-ын гишүүн, УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн дарга, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр тус тус сонгогдож, томилогдон ажиллаж, төрийн дээд байгууллагад 20 шахам жил алба хааж байсан. 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Шинжлэх ухааны Доктор (Ph.D), дэд профессор
 

Голлох бүтээлүүд:

Монголын орчин үеийн түүх, Монгол Улсын төр эрхзүйн түүх, улс төрийн түүх, түүхэн хүн судлалын чиглэлээр голчлон ажиллаж, ном, товхимол 70 шахмыг, хамтын бүтээл 50 гаруйд оролцож, судалгааны өгүүлэл 180, сурталчилгааны өгүүлэл 110-ыг тэрлэн, шавь нар, хамтран зүтгэгчдийнхээ 131 номыг хянан нягталж, өмнөх үг бичжээ. Тэр бээр уран сайхны хоёр, баримтат киноны 40 шахам зохиол, сценари бичиж, дэлгэцнээ гаргасан байна. Бүтээлүүд нь орос, англи, герман, хятад, япон, солонгос, унгар, чех зэрэг хэлээр хэвлэгджээ.

 


 

Text Box:

Овог нэр: Төмөр-Очир Намжил

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Гэр бүл судлаач доктор (Sc.D), профессор

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  Гэр бүл судлал

 Голлох бүтээлүүд:

 • Монголын түүхийн хичээлд эх оронч уламжлалыг ашиглах нь/ СХД – ын дэд доктоын зэрэг горилсон диссертаци /УБ., 1993.с. индекс:05.07.02.00  1994 он
 • Проблемы использования патриотических традиций в преподавании истории Монголии. / Автореферат на соискание ученой степени кандитата пед.наук. УБ., 1993.с. индекс: 05.07.02.00. 1994 он
 • Монголчуудын гэр бүлийн уламжлал, түүнийг Зүүн хойт Азийн орнуудынхтай харьцуулан судалсан нь /СХУ – ны докторын зэрэг горилсон диссертаци /, УБ ., 1997.227 хуудастай
 • Традиции семейного воспитания Монголов и их изучение в сравнении с традициями народов Северо – Восточной Азии. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени докора пед.наук/ УБ., 1997.с.49.Индекс: 13.00.01.
 • Монгол өрх /гэр/ бүлийн түүх, 2007 он                                                                 
 • Монгол гэр бүлийн ёс, уламжлал, 2005 он 
 • Монгол гэр бүлийн сурган хүмүүжүүлэх зүй, 2006 он
 • Монгол гэр бүлийн нэвтэрхий тайлбар толь 2011, 2017 он
 • Монгол гэр бүл, 2014 он
 • Монгол, Өрнө, Дорно: гэр бүлийн зан заншлын уламжлал, холбооо, 1999 он
 • Нууц товчоо- Монголчуудын гэр бүлийн түүх, уламжлалын үнэт эх сурвалж болох нь, 2018 он
 • Монголчуудын Гэр бүлийн хүмүүжлийн уламжлал 1996, 2002 он
 • Монгол ба зүүн хойт азийн гэр бүл 1996, 2000 он
 • Монгол, Өрнө, Дорно: Гэр бүлийн зан заншлын уламжлал, холбоо 1999 он
 • Монгол гэрийн ёс, уламжлал 1999 он
 • Монгол Эр хүн 2000, 2002, 2007 он
 • Эрдэм ухааныг өвлүүлдэг монгол уламжлал 2006 он
 • Гэр бүл. Орчин үеийн асуудлууд 2005 он
 • Монгол гэр бүлийн ёс, уламжлал 2005 БШУЯ-ийн шагналт ном
 • Гэр бүл: Харилцаа 2006 он
 • Монгол гэр бүлийн Сурган хүмүүжүүлэх зүй 2006 он Улсын шилдэг номоор шалгарав
 • Монгол өрх гэр бүлийн түүх 2007 он
 • Монгол өрх гэрийн ёс заншил, харилцаа, аялал жуулчлал 2007 он
 • Монгол гэр бүл судлал эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл 1995-2003 он №1 2004 он
 • Монгол гэр бүл орчин үе / Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл 2004-2007 он №2 2007 он

Text Box:

Овог нэр: У ГА ШИЛ

БОЛОВСРОЛ:

 • 1963 – 1967 БНСУ-Ионсей Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (бакалавр)
 • 1972 – 1974 АНУ- Востоны Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (магистрт)
 • 1981 – 1984    АНУ- Tехасын Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (доктор)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1974 – 2008 Ионсей Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн туслах багш, дэд профессор, профессор        
 • 1986 – 1987 Солонгосын сувилахуйн нийгэмлэгийн эх, хүүхдийн сувилахуйн зөвлөлийн дарга
 • 1987 – 2008 Хүний хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1996 – 1997 АНУ-ийн Нью Иоркийн Рочестэр сургуульд зочин профессор
 • 1998 – 2000 Sigma Theta Tau Int.  Lambda Alpha-At-Large Chapter захирал
 • 2000 – 2006 Шаталсан бакалаврын хөтөлбөрийн эрхлэгч, нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1997 – 2008 Ионсей эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхэд асрах төв, севиранси хүүхдийн цэцэрлэгийн захирал
 • 2001 – 2008 Nursing Scholarship сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 1999 – 2006 Health and Nursing Science сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн дарга
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн үнэлгээний төвийн захирал
 • 2005 – 2007 БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн дарга   
 • 2005 - 2008  БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл  
 • 2008 Ионсей Их Сургуулиас тэтгэвэрт гарсан
 • 2008 Ионсей Их Сургуулийн хүндэт профессор
 • 2008 оноос Монголын ОУУБИС Сувилахуйн сургуулийн багш, захирал
 • одоог хүртэл       
 • 2016 – 2018 Монголын ОУУБИС Сувилахуйн сургуулийн захирал 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Доктор (Ph.D),  профессор

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн сувилахуй, судалгааны арга зүй

Голлох бүтээлүүд:

 • АНУ- 1984 онд  хэвлэгдсэн Доктор (Ph.D)-ын бүтээл
 • АНУ-1997 онд хэвлэгдсэн  Магистрын бүтээл
 • Монгол, Солонгос – 1990-2013 онд  хэвлэгдсэн Гарын авлага-12 ш
 • Монгол, Солонгос, АНУ – 1985 – 2013 онд  хэвлэгдсэн  ЭШ-ний өгүүлэл-65ш
 • Concept development in Nursing -2020 он

 


Text Box:  Овог нэр: Довдонгийн ЧАНЦАЛНЯМ

БОЛОВСРОЛ:

 • 1995 МУИС-ийн аспирантур төгссөн. Биологийн ухааны доктор (Ph.D)
 • 1979 ХААДС-ийн Ойн аж ахуйн инженер мэргэжлээр төгссөн.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2019 ХАА, инженерийн сургуулийн захирал
 • 2016 ХАА, Ойн тэнхимийн эрхлэгч
 • 2014 ОУУБИС-ийн ХАА-н салбарын эрхлэгч
 • 2012 Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуульд ХАА-н тэнхимийн эрхлэгч
 • 2010 – 2012 ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгийн эрхлэгч
 • 1980 – 2010 ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнд ЭША ажилтан

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ : Биологийн ухааны доктор (Ph.D)

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 1986 ОХУ-ын Москва хотын Ерөнхий Ботаникийн цэцэрлэг
 • 1999 ОХУ-ын Москва, Ленинградын Ботаникийн цэцэрлэг
 • ОХУ-ын Новосибирскийн Ботаникийн цэцэрлэг
 • 2008 ОХУ-ын Иркутскийн Ботаникийн цэцэрлэгт тус тус ургамал тарималжуулах, нутагшуулах чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Чимэглэлийн  мод, сөөг ургамал тарималжуулах, нутагшуулах  судалгаа
 • Ногоон байгууламжинд суулгасан мод, сөөг ургамлын амьдрах чадварын судалгаа
 • Чимэглэлийн мод, сөөгний суулгац ургуулах  технологийн чиглэлээр судалгааны ажлыг явуулж байна.

Голлох бүтээлүүд:

НЭГ.  НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ, НОМ, СУРАХ БИЧИГ, БУСАД БҮТЭЭЛ:

 Нэг сэдэвт зохиол

 • Чанцалням  Д. Тарималжуулж буй зарим ашигт сөөг ургамлын биологийн  онцлог. Биол.ух. Дэд д-р. зэрэг горилсон нэгэн сэдэвт бүтээл.УБ.1995.143 тал

Ном, товхимол

 • Чанцалням Д., Эрдэнэжав Г. ба бусад.  Ургамлын интродукцийн үр дүн ба амжилт Улаанбаатар:     Оргил хэвлэл. 2001. 268 тал                                                                          
 • Чанцалням Д., Чимид Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод, сөөг.

Улаанбаатар: Адмон хэвлэл. 2005.72 тал

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгийн нөхцөлд тарималжуулсан мод, сөөг ургамал.     Улаанбаатар: 2010. Мастер принт. 238 тал
 • Чанцалням Д. Чимэглэлийн мод, сөөг ургамал. УБ.: Ном хур. 2013. 264 тал.

Сурах бичиг, гарын авлага

 • Чанцалням Д. ба бусад. Хувийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөмж. Улаанбаатар. 2004. 141 тал
 • Чанцалням Д. ба бусад.Байгалийн шинжлэх ухааны удиртгал.УБИС.2012. 51-72 х.

Сургалтын хөтөлбөр, удирдамж

 • “Ойн аж ахуй”, “Хотын ногоон байгууламжийн дизайн” бакалавр, “Цэцэрлэгжүүлэлт, цэцгийн аж ахуй” магистрын мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр,стандартууд:
 • Чимэглэлийн дендрологи,
 • Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс,
 • Мод үржүүлэг,
 • Ойжуулалт нөхөн сэргээлт,
 • Зүлэгний аж ахуй,
 • Ногоон байгууламжийн механикжуулалт,
 • Эмчилгээний цэцэрлэг,
 • Ойн аж ахуйн менежмент,
 • Ойн эдийн засгийн менежмент,
 • Ойн зурвас      
 • Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж,
 • Чимэглэлийн дендрологийн дадлагын удирдамж
 • Тарилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн дадлагын удирдамж

ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ: 

А. Гадаадад хэвлэгдсэн

 • Чанцалням Д. Биологические особенности интродуцируемых кустарниковых

растений.//Роль ботанических садов в  сохранении биоразнообразия растительного мира азиатской россии в Новосибирск. Изд-во “Сибтехнорезерв”, 2006. С.315-317  Chantsalnyam D. Introduction of fruit-berry plants in Botanical Garden. //Global Botanical Gardens Congress. Wuhan China. 2007. 51pр.

 • Chantsalnyam D. Flowering and frutification of woody plants, introduced into Botanical Garden Mongolia. // Niderland, 2009.р 113-115.

    Б. Дотоодод хэвлэгдсэн     /Сүүлийн 10 жилд/

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж нутагшуулсан мод, сөөг ургамал.// “Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт № 1” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн хураангуй.УБ., 2010. 59-66 –р тал.
 • Чанцалням Д. Ботанический сад Института Ботаники АНМ в г. Улан- Баторе.// Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной Сибири и центральной Азии.УБ., 2010. С. 263-267.
 • Чанцалням Д. Ургамлын интродукцийн онол ба аргын хөгжиж ирсэн түүхийн хураангуй

түүнийг манайд ашиглах нь //  “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба ойн экосистем” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. МУИС Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ., 2011. №15.164-172-р тал.

 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б.,  Гэрэлчулуун Я. ба бусад. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамлын  судалгаа. // Ботаникийн хүрээлэн бүтээл.  УБ. 2011. № 23. 155-163-р тал.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдал, цаашид нэмэгдүүлэх арга зам. УБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2012. №3. 223-231-р тал.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал. Онол практикийн бага хуралд. УБ. 2013.4.12.
 • Чанцалням Д. Пүрэвсүрэн А. “Хөл налайх цэцэрлэгт хүрээлэн дэхь мод, сөөг ургамлын хөгжлийн хэм....// ХААИС-ийн магистр, докторантуудын судалгааны ажлын материалын эмхэтгэл. УБ. 2013.49-99 х.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд. НХБХүрээлэнгийн 50 жилийн ойн ЭШ-ний хурлын эмхэтгэлд. УБ. 2014. №1/2014/1.   160-170 х.
 • Чанцалням Д. Тарималшуулж буй Picea obovata Ldb. –ийн биологи, физиологийн онцлог.ШУТИС-ийн ЭШ бүтээлийн эмхэтгэл № 12/159. УБ. 2014. 81-89 х.
 • 10. Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. Сөөг ургамлыг ногоон тайраадсаар үржүүлсэн судалгааны дүн. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/1.
 • Отгонсайхан Б. Чанцалням Д. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж дахь мод сөөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/1.
 • Чанцалням Д. Дөлгөөн А.Ногоон байгууламжийн талбайг зайнаас тандан судлах аргаар зураглах. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/2
 • Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. “ЭКО ПАРК” төслийн ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2016/2
 • Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. Тарималжуулж буй мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2018/1. 197-207.
 • Д.Чанцалням, Г. Ган-Эрдэнэ. (2020). Ногоон зурвас байгуулах туршилтын ажлын дүнгээс. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.182-190 х.
 • Д.Чанцалням, Г.Ганчимэг. (2020). Нийслэлийн ногоон байгууламж дахь мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж /Сүхбаатар дүүргийн жишээн дээр /, // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.191-195 х
 • Д.Чанцалням, Б.Оргилсайхан. (2020). Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нөхцөлд зүлэгний ургамлыг тарималжуулах, нутагшуулах судалгаа // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.196- 207 х.
 •  Д.Чанцалням, Б.Баасансүрэн. (2020). Нийслэлийн ногоон байгууламж дахь мод, сөөг ургамлын төлөв байдал, чимэглэлийн шинж /Чингэлтэй дүүргийн жишээн дээр/. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6. 208- 215 х.
 •  Д.Чанцалням, Д.Нааяа. (2020). Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн эрх зүйн орчин. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6. 216- 225 х.

ГУРАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ:

      А. Олон улсын чанартай хуралд

 • Чанцалням Д. Ботанический сад Института Ботаники АНМ в г. Улан- Баторе.
 • //Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной Сибири и центральной Азии.УБ. 2010. 9.07.
 • Чанцалням Д. Биологические особенности интродуцируемых кустарниковых
 • растений. //Роль ботанических садов в  сохранении биоразнообразия растительного мира азиатской россии в Новосибирск. 2006. 8.25. 
 • Chantsalnyam D. Introduction of fruit-berry plants in Botanical Garden. //Global Botanical Gardens Congress. Wuhan China. 2007. 4.15.

      Б. Улсын чанартай хуралд

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж нутагшуулсан мод, сөөг ургамал.// “Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт № 1” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хуралд.УБ. 2010. 3. 24.
 • Чанцалням Д. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамлын мэдээллийн сан байгуулах ажлын тайлан // НЗАА-ны зөвөлгөөнд.УБ., 2011.VII.20.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага “Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт” –ийн боловсруулалт //  НЗДТГ, НИТХурал. УБ., 2011. XI.28.,  XII.21.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал. Онол практикийн бага хуралд. УБ. 2013.4.12.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд.// НХБХүрээлэнгийн 50 жилийн ойн ЭШ-ний хурлын эмхэтгэлд. УБ. 2014. 6.23

      В. Сургуулийн хуралд

 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдал, цаашид нэмэгдүүлэх арга зам. ОУУБИС-ийн багш нарын  эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2012.4.10.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //ОУУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2013.4.10.
 • Чанцалням Д. Сөөг ургамлыг ногоон тайраадсаар үржүүлсэн судалгааны дүн.// ОУУБИС-ийн Инженерийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2014.3.27.
 • Чанцалням Д. Хог хаягдлыг боловсруулах “ЭКО ПАРК” төслийн ногоон байгууламжийн төлөвлөлт. ОУУБИС-ийн Инженерийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2016.4.08.
 • Чанцалням Д. Тарималжуулж буй мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. 2018.4.10
 • Чанцалням Д. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөгний төлөв байдал, мониторингийн судалгааны дүнгээс. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. 2019.4.12

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2019 – 2020 Ногоон байгууламжийн холбогдолтой 6 стандарт боловсруулж батлуулсан.
 • 2018 “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамалд тооллого явуулах мониторингийн судалгаа” төслийн удирдагч
 • 2016 Хог хаягдлыг боловсруулах “Эко парк” байгуулах төслийн ногоон байгууламжийн хэсгийн зөвлөх
 • 2015 ОУУБИС-ийн ХАА-н салбарын хөтөлбөрийн дэд хорооны дарга
 • 2012 - 2013 “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага” төлөвлөгөөний ногоон байгууламжийн зөвлөх
 • 2011 - 2013 Ботаникийн цэцэрлэгийн  нөхцөлд  ургамал тарималжуулах,     нутагшуулах судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төслийн удирдагч
 • 2011 Хот цэцэрлэгжүүлэхтэй холбогдсон 16 стандартыг боловсруулж   батлуулсан.
 • 2008 “Ботаникийн цэцэрлэгийг сэргээн босгох, бүтээн байгуулах” ажлыг удирдан гүйцэтгэсэн.

Text Box:

Овог нэр: 이탄미

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 1992 оноос Их, дээд сургуульд багшилж байгаа
 • 2003 оноос одоог хүртэл ОУУБИС-д багшилж байгаа.

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ  Доктор(Ph.D), дэд профессор

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2010 онд Турк улсад,
 • 2008, 2011, 2012, 2018, 2019  онуудад  БНСУ-д тус тус мэргэжлийн  сургалтад хамрагдсан.

Голлох бүтээлүүд:

 • Солонгос ардын аман зохиол 2007 он
 • Солонгосын сонгодог судлал /3 хувилбар/ 2011 он
 • Нарийвчилсан найрлага /3хувилбар/ 2013 он
 • Солонгосын орчин үеийн уран зохиол /1/ 2013 он 
 • Солонгосын орчин үеийн уран зохиол /2/ 2014 он
 • Хан Мон Миндамын харьцуулалт 2007 он
 • Монгол ургамлын ардын аман судлал 2019 он
 • Хан Мён Мин-ийн ярианы хүний шинж чанар, сүнсний соёлын талаархи судалгаа 2010 он
 • 초원과 사막을 넘어(공저 흥성사) 2018 он
 • Монгол хот 9 (Ианна станц) 2003 он
 • Монгол зохиол (уран зохиолын болон оюуны түүх, Ianna гэх мэт) 2007 он
 • Монхан толь бичиг, Ханмонгын толь бичиг (UB University, тус бүр 3 удаа)2007 он
 • Монгол яриа /Хван Сун-гук/ 2008 он
 • Монгол орны хээрийн түүх 2009 он
 • Монголын үндэсний музейн мэдээллийн хуудас /Эрдма, Кёнгдеок Анн/ 2010 он
 • Би солонгос шинжээч хөтөч 2018 он

 

Эрдэмтэн багш нар

 

 

Text Box:

Овог нэр: Болдуухай Оюун-Эрдэнэ

Боловсрол

 • 1996-2000 МУБИС-ийг нийгэм судлалын багш мэргэжлээр
 • 2000-2002 онд МУБИС-ийн магистрантур
 • 2004-2007 онд МУБИС-ийн докторантур тус тус төгссөн.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

2006-оноос одоог хүртэл Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургуулийн Гэр бүл судлалын

тэнхимд багш, эрхлэгч

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ

Доктор, дэд профессор

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2010 онд Турк улсад,
 • 2008, 2011, 2012, 2018, 2019  онуудад  БНСУ-д тус тус мэргэжлийн  сургалтад хамрагдсан.

 

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  Гэр бүлийн боловсрол

Голлох бүтээлүүд:

 • 2011. “Сууц өмчлөгчдийн холбоо болон орцны жижүүрээр ажилладаг хүмүүсийн ажил үүргийн эрх зүйн байдал” судалгаа,
 • 2012. “Орцны гэр бүлүүдийн амьдралын нөхцөл байдал” чанарын судалгаа,
 • 2012. “Орон гэргүй хүмүүсийг нийгэмшүүлэх сургалтын хэрэгцээ”судалгаа,
 • 2013.  Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам, ХТҮГ-ын захиалга. “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” түүвэр судалгаа,
 • 2013. Их, дээд сургуулийн оюутнуудад заагдах “Гэр бүлийн боловсрол” хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй,
 • 2013. Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн стандарт,
 • 2014.   Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захилга. “Өсвөр насныханд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр”,
 • 2014. ХАХНХЯ, ХТҮГ-ын захилга. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ажилтнуудад зориулсан “Хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” сургалтын модуль, “Хүүхдийг аюул, осол гэмтлээс сэргийлэх теле хичээлийн модуль”,
 • 2014. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга.“Зорилтот бүлгийнхэнд чиглэсэн сургалтын модулын хэрэгцээ, агуулга, арга зүйг тодорхойлох судалгаа”,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” сургалтын модуль, иргэдэд зориулсан гарын авлага”,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” цуврал 8 DVD хичээл,
 • 2015. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын захилга. “Залууст гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль”,
 • 2015.  “Өсвөр насны хүүхдийн чадамжийг тодорхойлох” үндэсний судалгаа,
 • 2017. онд “Хүүхдийн эрхийн мэдлэг, хандлага, хэрэглээ” үндэсний КАП судалгааны зөвлөх,
 • 2017. Жаргалтай гэр бүлийн хөтөч.
 • 2018. Их, дээд сургуулийн оюутнуудад заагдах “Гэр бүлийн боловсрол” хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй,
 • 2018. ХНХЯ, Хөдөлмөр Нийгмийн халамжийн судалгааны институт. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны зөвлөх,
 • 2018. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын захиалга. “Гэр бүлийн харилцаа” сургалтын модуль,
 • 2018. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын захиалга.“Гэр бүлийн эдийн засгийн боловсрол” сургалтын модуль,
 • 2019.  ”Гүүд Нейборс Монгол  Олон Улсын Байгууллагын захиалга. “Эцэг, эхийн боловсрол” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль,
 • 2019.  ”Гүүд Нейборс Монгол  Олон Улсын Байгууллагын захиалга.“Жендэр ба эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаа” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль,
 • 2019. ХНХЯ-ы захиалга.“Жендерт суурилсан хүчирхийллээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ?” /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан гарын авлага/,
 • 2019. ХНХЯ-ы захиалга. Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалхад нийгмийн ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалтын модуль
 • 2020-2016. “Гэр бүлийн боловсрол” цуврал сэтгүүл.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2009-2011. Монголын үндэсний TV-тэй хамтран “Аз жаргалын эхлэл” гэр бүлийн боловсрол олгох цуврал 42 нэвтрүүлгийн редактор,
 • 2009. НҮБ-ийн хүүхдийн сан, БСШУЯ-ны захиалга. “Эх, эцэг-Хүүхэд-харилцаа” сэдэвт сургалтын модуль хэрэгжүүлэх багийн гишүүн,
 • 2009. Хилчин эмэгтэйчүүдийн холбооны зөвлөх, хилчдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтуудын сургагч,
 • 2010. Нийслэлийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын захиалга.Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн нийт 18 хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 10 хороонд хэрэгжсэн “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч,
 • 2010. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны багийн гишүүн.
 • 2011-2012. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, НҮБ-ын Хүн амын сангийн “1*3=5” төслийн үндэсний зөвлөх,
 • 2011. Хан-Уул дүүргийн хороодод “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч,
 • 2012. Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагын “Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт”- ын сургагч,
 • 2010-2012. НҮБ-ын Хүүхдийн сан, БСШУЯ-ны захиалгаар хөдөө орон нутагт Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр байгуулагдсан эцэг, эхэд зөвлөгөө өгөх төвийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтын сургагч,
 • 2012. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам ХҮЕГ-ын захиалгаар асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын багш, ажилтнуудад хэрэгжүүлсэн хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн сургагч,
 • 2013. НҮБ-ын хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн сургагч,
 • 2015. Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагатай хамтран Баянгол дүүргийн зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах сургалтын төслийн сургагч багш,
 • 2016. МЗХ-той хамтран “Ирээдүйд тэмүүлэх нас” өсвөр насныханд зориулсан төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх, сургагч багш,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалгаар халамжийн ажилтнуудын сертификатын онлайн сургалтын сургагч багш,
 • 2015. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын ажлын хэсгийн гишүүн.
 • 2016. Засгийн газраас шинээр боловсруулж буй “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн” зөвлөх,
 • 2016. Жендерт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах төслийн хөтөлбөр боловсруулах багийн гишүүн. Цагдаагийн Ерөнхий Газар,
 • 2017. Гүүд Нейборс олон улсын байгууллагын Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт төсөлд зөвлөх,
 • 2017. НҮБ-ын хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн сургагч багш.
 • 2017.  Гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудыг чадваржуулах төслийн сургагч. Хууль зүйн яам,
 • 2018. Гүүд Необорс олон улсын байгууллагын “Хүүхдийн эрх” төслийн зөвлөх
 • 2018. ”Гүүд Нейборс Монгол Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлсэн “Гэр бүлийн боловсрол” төслийн сургагч багш,
 • 2019. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, НҮБ-ийн ХС. “Сургуульд суурилсан эцэг, эхийн боловсрол” зөвлөх,
 • 2019. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, НҮБ-ийн ХС. “Хариуцлагатай аав ээж” аяны сургагч багш,
 • 2019. Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн “Эцэг, эхийн боловсрол” төслийн сургагч багш.

Text Box:

Овог нэр: Кан Сонь Хуа

Боловсрол

 • 1991 ХанГүг гадаад хэлний их сургууль
 • 2006 ОУУБИС Магистр (Хэл шинжлэл)
 • 2010 ОУУБИС Магистр (Гэр бүл)
 • 2016 ОУУБИС Доктор (Хэл шинжлэл)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

1995  одоог хүртэл  ОУУБИС (Цагийн багш- Ахлах багш)

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ

Доктор (Ph.D), ахлах багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 2007 БНСУ-ын Сэжон хагдан зохион байгуулсан солонгос хэлний багшид зориулсан сургалтанд оролцох (2долоо хоног)
 • 2013 Солонгос хэл заах 3-р түвшиний эрхтэй
 • 2015 БНСУ Сэжон хагдан зохион байгуулсан <세계 한국어 교육자 대회>-д оролцсон.
 • 2017 Сэжон хагдан зохион байгуулсан <세계 한국어 교육자 대회>-д оролцсон. (Казахстан Алмата хот)
 • 2018 Солонгос хэл заах 2-р түвшиний эрхтэй

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  Хэл шинжлэл

Голлох бүтээлүүд:

 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽소사전(Солонгос-Монгол хэлний товч толь)”, УБ, Ulanbator Korean Language Institute, 1994 он
 • Кан Сонь Хуа “현대몽한포켓사전(Орчин цагийн Монгол-Солонгос халаасны толь бичиг)”, Ulaanbaatar College, 1997.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2000.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2003.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа  “한몽사전 증보판(Солонгос-Монгол хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “몽한사전 증보판(Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Ёо Бён-мү, Ган Сонь хуа “한몽, 몽한 사전 합본(Солонгос-Монгол, Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2004.
 • Улаанбаатар дээд сургууль солонгос судлалын төв “몽한사전(Монгол-Солонгос хэлний толь бичиг)”, УБДС, 2007.
 • Улаанбаатар дээд сургууль солонгос судлалын төв “몽한사전(Монгол-Солонгос хэлний толь иг)”, УБДС, 2009.
 • 한국학연구소 사전편찬위원회 “한몽전문용어통번역사전(СолонгосžМонгол мэргэжлийн үг хэллэгийн толь)”, IUBP, 2015.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2004 – 2006  Со-Мо толь бичиг (Солонгосын судлалын төв)

 • 2011 - 2013   Со-Мо мэргэжлийн үг хэллэгийн орчуугын толь бичиг (Солонгосын судлалын төв)