Courses Images

Сэтгэл судлал

МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Олгох зэрэг- Бакалавр

Суралцах хугацаа -4 жил

Сэтгэл судлал мэргэжлээр суралцсанаар сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны талаарх олон улсын  хөгжлийн чиг хандлага, онол, арга зүй, хувь хүн болон гэр бүл, хүүхдийн сэтгэл зүйн асуудлуудаар шинжлэх ухааны судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх  чадвартай мэргэжлийн сэтгэл судлаач  болох юм.

ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ

Орчин үеийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангах чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх Сэтгэл судлал хөтөлбөрийн үзэл баримтлал нь онолын  мэдлэгийг бүрэн эзэмшсэн, түүнийгээ практикт хэрэглэх ур чадвартай, өөрийгөө мэргэжлээрээ болон хувийн чадамжаар байнга хөгжүүлэх чадамжтай, шинжлэх ухааны ололт амжилт, мэдээлэл харилцаа холбооны хурдацтай хөл нийлүүлэн хөгжиж чаддаг, мэргэжлийн болон хувь хүний ёс зүйтэй, нийгмийн хариуцлагатай мэргэжилтэн болох чиг хандлага, үзлийг гол баримтлалаа болгон тодорхойлсон. Дээрх үзэл баримтлал нь тухайн мэргэжлээр суралцаж буй оюутан бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх сургалтын үйл явцын шийдэл, онцлогт тохирсон ба сэтгэл судлалын үндсэн онол, үзэл санаанд тулгуурлан, сургалтын орчин нөхцөл бүрдүүлэн, сургалтын нээлттэй агуулга, арга зүйгээр хэрэгжүүлэхээр тусгасан.

 

ЭНЭХҮҮ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦСАНААР ДАРААХ МЭДЛЭГ

ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШИНЭ. 

 • Гэр бүл, хүүхдийн сэтгэл зүйгээр илүү мэргэшсэн клиник болон практик сэтгэл зүйн үйлчилгээний мэдлэг- ур чадвар,
 • Мэргэжлийн үйл ажиллагаа болон өдөр тутмын амьдралд мэргэжлийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэдэг, хүмүүнлэг ёс, эрх чөлөө, ардчиллын зарчмуудад суурилж хувь хүн болон нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллах, эзэмшсэн мэдлэг чадвараа мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх сэтгэл зүтгэлтэй, мэргэжилдээ чин сэтгэлээсээ хандах чадвар,
 • Өөрийгөө илэрхийлэх, хөгжүүлэх, шинийг эрэлхийлэх, бие даан бүтээлчээр сэтгэх, системтэйгээр төлөвлөх, судлан шинжлэх арга зүй, аргачлал, аргыг мэддэг, үйл ажиллагаандаа хэрэглэдэг, асуудал шийдвэрлэх мэдлэг- чадвар,   
 • Мэдээлэл харилцааны орчин үеийн технологи хэрэглэх, 1-2 гадаад хэлийг өдөр тутмын хэрэглээ болон мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа хэрэглэх чадвар,

АЖЛЫН БАЙР

 • ХНХЯ, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,  Нийслэл, дүүрэг, аймгуудын
 • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, хэлтэст сэтгэл зүйч,
 • Цагдаагийн газар, зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газруудад сэтгэл зүйч,
 • Ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад сургуулийн сэтгэл зүйч,
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвүүдэд сэтгэл зүйч,
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад судлаач,
 • Эрүүл мэндийн газар, эмнэлгүүдэд сэтгэл зүйч,
 • Олон Улсын болон ТББ-д сэтгэл зүйч,

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага : Гадаад хэл болон нийгмийн тухай мэдлэг хичээлүүдээр ЭЕШ өгсөн байх.

Утас. 9978-2686, 9916-6850, 9910-5317