Courses Images

Банк

Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйд суурилан судалгаа шинжилгээ хийж үнэлэлт өгөх чадвар бүхий  санхүүчийн ёс зүйтэй, төлөвшсөн зөв хүнийг бэлтгэн гаргана.

Мэргэжлийн мэдлэг

 • Банк, санхүүгийн зах зээл ба санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа
 • Банк, санхүүгийн салбар, санхүүгийн байгууллагад учирч болох эрсдэл
 • Мөнгө ба валют, зээлийн харилцааны тухай ойлголт

Мэргэжлийн ур чадвар

 •  Эдийн засаг, математик арга хэрэгсэл ашиглан тодорхой шийдэл гаргадаг байх.
 • Судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан, нөхцөл байдлыг үнэлж, оновчтой шийдвэр гаргаx.
 • Эдийн засаг, бизнес, санхүүгийн мэдээлэл өгөгдлийг боловсруулан шинжлэх, хэтийн төлвийг таамаглах.
 • Багаар ажиллах, бусадтай харилцах чадвартай байх.
 • Асуудалд бүтээлч сэтгэлгээгээр хандаж, шинийг эрэлхийлдэг байх.

ТӨГСӨГЧ НЬ ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ.

 • Нягтлан бодогч
 • Эдийн засагч
 • Зээлийн эдийн засагч
 • Санхүүгийн шинжээч
 • Банкны аудитор
 • Зах зээл судлаач
 • Эрдэм шинжилгэний ажилтан
 • Бусад санхүүгийн байгууллагад эдийн засагч