Courses Images

нийгмийн ажилтан /хүүхэд/

1. Энэхүү сургалтын төлөвлөгөөг 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р ангиас эхлэн мөрдөнө.

2. Оюутан 123 багц цагийн хичээл дээр нэмж өөрийн болон бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө.

3. Танилцах дадлагыг мэргэжлийн хичээлийн 10 кредит цуглуусны дараа 14 хоногийн хугацаанд хичээлийн явцад гүйцэтгэнэ.

4.Мэргэших мэргэшүүлэх дадлага нь танилцах дадлагыг хийж гүйцэтгэсэн болон мэргэжлийн хичээлийн 40 кредит цуглуулсны дараа 21 хоногийн хугацаанд зуны амралтаар хийгдэнэ

5.Мэргэшүүлэх дадлагыг намрын улирлын эхний 2 сард 49 хоног хийж гүйцэтгэнэ.

6. Болзол хангасан оюутан бусад мэргэжлийн хавсарга хөтөлбөрийг сонгон суралцаж болно.

7. Солонгос хэл IV -хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1 -р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V - хичээл нь уг шалгалтын 2 -р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна.

8. Англи хэл IV - хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V - хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хөтөлбөр: 

Суралцах хугацаа: 4 жил

Хөтөлбөрийн индекс: 092301

Нийт багц цаг: 123 ба түүнээс дээш

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Элсэгчийн боловсрол: Бүрэн дунд

 

ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 36    
1. Байгалийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   хавар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   намар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   намар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   хавар
3. Нийгмийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   намар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   хавар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /заавал судлах/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3   хавар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /заавал судлах/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   хавар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /заавал судлах/ 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3   намар
7. Англи хэл ба бусад хэл /Заавал судлах/
    6    
1 FC112 Солонгос хэл I тооцов   намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2   намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III тооцов FC115 хавар
8. Сонгон судлах хичээл 2    
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 намар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 хавар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуй /заавал судлах/ 3   хавар
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1   намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1   намар
. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 31    
  Заавал суралцах хичээлүүд: 23    
1 SW 201 Нийгмийн ажлын удиртгал 3 - намар