Courses Images

Зоо-инженер, технологи

Мал аж ахуйг уламжлалт болон шинжлэх ухааны мэдлэг, арга барил хослуулсан орчин үеийн технологиор хөтлөн явуулах, малыг шинжлэх ухааны аргаар шигшин сайжруулах, шинэ үүлдрийн мал бий болгох, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, тэжээл бэлтгэлийн технологи, бэлчээр, хадланг зөв оновчтой ашиглах, малын үржлийн биологи, түүнийг мал аж ахуйд ашиглах арга ажиллагааны мэдлэг эзэмшсэн  мэргэжилтэн бэлтгэгдэнэ.