Courses Images

Санхүү

Санхүү мэргэжлийг зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн эзэмшүүлэх, олон улсын түвшинд өрсөлдөхүйц мэдлэг, чадвар, хандлагатай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Мэргэжлийн мэдлэг

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын ухааны ойлголт, онолын чиг хандлага.
 • Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлагын ерөнхий асуудал
 • Санхүүгийн зах зээл ба санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа.

Мэргэжлийн  ур чадвар

 • Эдийн засаг, математик арга хэрэгсэл ашиглан тодорхой шийдэл гаргадаг байх.
 • Судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан, нөхцөл байдлыг үнэлж, оновчтой шийдвэр гаргаx.
 • Эдийн засаг, бизнес, санхүүгийн мэдээлэл өгөгдлийг боловсруулан шинжлэх, хэтийн төлвийг таамаглах.
 • Багаар ажиллах, бусадтай харилцах чадвартай байх.
 • Асуудалд бүтээлч сэтгэлгээгээр хандаж, шинийг эрэлхийлдэг байх.

ТӨГСӨГЧ НЬ ДАРААХЬ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ.

 • Санхүүгийн шинжээч
 • Санхүүгийн менежер
 • Банкны  теллер, эдийн засагч
 • Эрсдлийн менежер
 • Зээлийн эдийн засагч
 • Нягтлан бодогч
 • Үнэт цаасны брокер, диллер
 • Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, шинжээч
 • Даатгалын мэргэжилтэн