Courses Images

Мэдээллийн систем

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР

Байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн системийг үүсгэх, хөгжүүлэх хөтлөхөд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадлагыг эзэмшсэн мэдээллийн системийн инженер бэлтгэнэ.

АЖЛЫН БАЙР

  • Програм зохиогч
  • Вэб хөгжүүлэгч
  • Системийн шинжээч
  • Төслийн удирдагч
  • Вэб дизайнер
  • Сүлжээний администратор
  • Өгөгдлийн сангийн зохион байгуулагч зэрэг ажлын байранд ажиллах боломжтой.