2017 оны 4 сарын 14-нд Улаанбааатар хотноо Ази судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал болов

2017-04-18 12:00:00

2017 оны 4 сарын 14-нд Улаанбааатар хотноо Ази судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал болов. 

Энэ хуралд тус сургуулийн монгол судлалын Б.Сумъяабаатар профессор "Монгол судлалд тулгамдаж буй зарим асуудал" гэсэн нэртэй 

01. Нууц товчоог монгол үсэг ба галигаар буулгах зарчим

02. Нууц товчоо ба өвөг <Алтай хэл>

03. Монгол хаад Зарлигийнхаан эхийг өөрснөө зохиодог байв гэсэн агуулга бүхий үндсэн илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв.

Хурлийн эрдэм шинжилгээний файл