Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааны арга зүй, аргачлалын талаар сургалт боллоо.

2017-04-12 10:08:00

Улс орон даяар өрхийн амжиргааны төвшинг Орлогыг орлуулан тооцох аргаар тодорхойлох судалгаа хэрэгжиж буйтай холбогдуулан ОУУБИС-ийн Гэр бүл судлалын тэнхимийн оюутнуудад тус судалгааны арга зүй, аргачлалын талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалтыг зохион байгууллалаа. Сургалтыг Азийн Хөгжлийн Банкны ахлах зөвлөх Р.Олонбаяр хөтлөн явуулсан бөгөөд нийгмийн халамж, хамгааллын бодлого, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаар болон өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох судалгааны арга зүй, аргачлал, олон улсын турглага мөн 2017 оны 4 сарын 3-с 4 сарын 9-ний хооронд хэрэгжиж буй тус судалгааны явцын талаар мэдээлэл өглөө.