Гэр бүл судлалын тэнхимийн оюутнуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

2017-04-12 09:00:00

Тус тэнхимийн  багш Б.Нандинцэцэг “Би мэргэжилдээ дуртай” хэлэлцүүлэгийг Социологи, гэр бүл судлалын 1-4 ангийн оюутнуудын зохион явууллаа. Хэлэлцүүлгийн зорилго:

  • 1-р ангийн  оюутнуудад мэргэжлийнхээ давуу талыг мэдэхэд нь туслах
  • Суралцаж буй оюутнуудынхаа мэргэжлээрээ ажиллах хүсэл сонирхолыг нэмэгдүүлэх
  • Төгсөх ангийн оюутнуудын мэргэжлээрээ ажиллах өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх зэрэг юм.

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны үр дүнд гэр бүл судлалын тэнхим оюутнуудийн сонгосон мэргэжил болон хичээлдээ хандах хандлагад эерэг өөрчлөлт гарсан гэж дүгнэж байна.