Цахим номын сан интернет мэдээллийн төвд ажиллаж байгаа учир та бүхэн цахим ном унших, номын хайлт хийхдээ интернет мэдээллийн төв болон цахим номын сангаар үйлчлүүлнэ үү?

2018-04-20 16:18:00

Цахим номын сан интернет мэдээллийн төвд ажиллаж байгаа учир та бүхэн цахим ном унших, номын хайлт хийхдээ интернет мэдээллийн төв болон цахим номын сангаар үйлчлүүлнэ үү?