Сувилахуйн тэнхимийн 7 оюутан БНСУ-ын Пусаны Янсан дахь Бедеста эмнэлэгт оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан 2017. 01-06-23 ны хооронд 14 хоногийн дадлага хийхээр бэлтгэгдэж байна.

2018-02-19 09:00:00

Сувилахуйн тэнхимийн 7 оюутан БНСУ-ын Пусаны Янсан дахь Бедеста эмнэлэгт оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан 2017. 01-06-23 ны хооронд 14 хоногийн дадлага хийхээр бэлтгэгдэж байна. Сувилахуйн тэнхим Бедеста эмнэлэгтэй 2011оноос эхлэн хамтран ажиллаж байна. 2012-2017 онуудад сувилахуйн тэнхимийн 34 оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж тухайн эмнэлэгт дадлага хийж байна. Энэхүү эмнэлэгийн зүгээс дадлага хийх оюутны зардлыг 100% хариуцдаг болно.