БНСУ-ын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны тавьсан шаардлагад сувилахуйн хөтөлбөр тэнцэж 2017 оноос ОУУБИС сувилахуйн төгсөгчид Солонгос улсын Сувилагчийн лицензийн шалгалт өгч тус улсад мэргэжлээрээ ажиллах боломжтой болсон анхны сургууль боллоо.

2017-08-07 00:00:00

БНСУ-ын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны тавьсан шаардлагад сувилахуйн хөтөлбөр тэнцэж 2017 оноос ОУУБИС сувилахуйн төгсөгчид Солонгос улсын Сувилагчийн лицензийн шалгалт өгч тус улсад мэргэжлээрээ ажиллах боломжтой болсон анхны сургууль боллоо.