ОУУБИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургууль нь магистр, докторын сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэлийг 2018-01-02-ноос 2018-02-01-ны хооронд Б-503 тоотод хийж байна.

2018-01-23 13:00:00

ОУУБИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургууль нь магистр, докторын сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэлийг 2018-01-02-ноос 2018-02-01-ны хооронд Б-503 тоотод хийж байна.