ОУУБИС-ийн сувилахуйн тэнхимийн оюутнууд БНСУ-д дадлага хийж байна.

2018-01-09 12:00:00

2018 оны  01сарын 06-23 ны хооронд сувилахуйн тэнхимийн 7 оюутан  БНСУ-ын ИОНСЕЙ, НАЗАР, ГЁНСОН Их Сургуулиуд болон  Пусаны Янсан дахь "Бэдэста" эмнэлэгт  "Оюутан солилцооны хөтөлбөрт" хамрагдан кординатор М. Номингэрэлийн хамт дадлага хийж байна. 
 
Сувилахуйн тэнхим  "Бэдэста" эмнэлэгтэй 2011оноос эхлэн  хамтын гэрээтэй ажиллаж эхлээд 2012-2017 онуудад 34 оюутан  солилцооны хөтөлбөрт хамруулан тухайн эмнэлэгт дадлага хийлгэв.
 
Энэхүү эмнэлэгийн зүгээс дадлага хийх оюутны зардлыг 100% хариуцдаг болно.