Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн багш Д.Энхжаргал "Олимпийн алдар" медалиар шагнагдлаа.

2017-09-30 17:00:00

Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн багш Д.Энхжаргал "Олимпийн алдар" медалиар шагнагдлаа.