Сурталчлах уулзалт зохион байгууллаа

2017-09-26 10:00:00

Сурталчлах уулзалт зохиов
 
2017-08-26
 
Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг тохиолдуулан сургуулийн номын сангаас “Хүүхэд нийгмийн халамж”–ийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор Т.Намжил багшийн шинээр гаргасан сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, гарын авлагыг уншигчдад сурталчлах – уулзалт зохиож, тус тэнхимийн  мэргэжлийг болон сургуулиа сурталчлав. Тус уулзалтад гэр бүл, нийгмийн чиглэлээр магистр төгссөн профессор Т.Намжил багшийн шавь нар нь мөн шинээр элсэн орж буй оюутнууд хамрагдан оролцлоо. Багш маань шавь нартаа хур эрдмээсээ хүртээлээ.  
 
 
Мэдээлэгч: Номын  сангийн орлогч дарга Ж.Оюунбилэг