Эрхэм зорилго

Алсын хараа

Олон улсын түвшний боловсролыг эзэмшүүлэх Монголын шилдэг хувийн их сургууль болох

 

Эрхэм зорилго

Олон улсын түвшний боловсрол эзэмшүүлж, Монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, үнэнч шударга, хүний эрхийг дээдэлдэг, итгэл, найдвар, хайрыг эрхэмлэдэг, мэргэжлийн хувьд хөрвөх чадвартай хүнийг бэлтгэхэд оршино.

 

Үнэт зүйл

Итгэл (FAITH), Найдвар (HOPE), Хайр (LOVE)

 

Үзэл баримтлал

Нээлттэй, хүнлэг оюутан 

Хүнийг хайрлан халамжилж бусдад үнэнч, итгэл дааж, ажиллаж амьдрах зөв хүмүүжлийг дадал болгох

Бүтээлч оюунлаг оюутан

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, хөрвөх цогц боловсрол, манлайлах ур чадвартай болгох

Өгөөмөр тусч оюутан

Бусдын төлөө хүч чадлаа зориулж , шударга ёс зүйтэй, хамтран ажиллах, нэр төрөө хүндэтгэх үзэлтэй иргэн болж төлөвших.