Эрдэмтэн багш нар

 

Text Box: ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Овог нэр:Таргуд овогт Цэвэлийн ШАГДАРСҮРЭН
БОЛОВСРОЛ /ТӨГССӨН СУРГУУЛИУД/
1962-1967 Дээд (МУИС )

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ/ХААНА ХААНА АЖИЛЛАЖ БАЙСАН/

 • ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн (1967-1991, ЭШ ажилтан, туршилт авиазүйн лабораторийн эрхилэгч, нэр томьёоны тасагийн эрхилэгч);
 • [Хавсарч] БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн Нэр томьёоны комиссын нарийн бичигийн дарга (1977-1991)
 • МУИС (1991-2015, салбар сургуулийн захирал, тэнхимийн эрхилэгч, профессор, Монголын судлалын Төвийн дарга)
 • ОУУбИС (2010- одоо хүртэл, Монголын судлалын Төвийн дарга, судлагч, гэрээт судлагч, Чингис хаан судлалы хүрээлэнд судлагч, Төгсөлтийн дараахи сургуулийн захирал)

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Хүмүүнлигийн шинжлэх ухааны доктор (1977) [Stopien naukowy doktora nauk humanistycznych, Academy of Sciences. Poland] Хамгаалсан сэдэв: “La culture spirituelle des Mongols

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт гэж дотоод гадаадад явж огт үзээгүй
СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ Эрт эдүгээгийн монгол хэлний судалгаа, монгол туургатны үсэг бичигийн тогтолцоо, монгол хэлний үгсийн сан-тользүй, утгазүй; монголчуудын утга соёл, уламжлалт мэдлэг ухаан; Монгол-Алтай хэлний харьцуулсан судалгааны аргазүй...

Голлох бүтээлүүд:

 • Ганц сэдэвт бүтээл, ном товхимол 10, хамтын бүтээл 10, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, төсөл 200 орчимыг Монголоос гадна Будапешт, Варшав, Парис, Сөүл, Мюнхен, Праг, Москва, Новосибирск, Лондон, Бээжин, Хөххот, Өрөмч, Токио, Блүүмингтон, Баруун Вашингтон, Лүвэн, Анкара зэрэг хотноо франц, орос, англи, герман, солонгос, хятад, япон, түрк  хэлээр хэвлэн нийтлүүлсэн байна.
 • Монголчуудын үсэг бичuгийн товчоон, Үсэгзүйн судлагаа, (Хүннүгийн үеэс өдгөө хүртэл Монголчуудын хэрэглэж ирсэн үсэг бичгийн судлагаа), -  Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2001, 300 тал.Улаанбаатар, 2001, А-4: 300 тал.
 • Монголчуудын утга соёлын товчоон, - Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus II, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia),  Улаанбаатар, 2003, А-4: 304 тал.
 • Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан ...(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг  үзэгдэл), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2010, А-5: 324 тал.
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлийн эмхэтгэл (3 боть), Улаанбаатар, 2017:
 • Тэргүүн боть: Монгол хэл шинжлэл, Алтай судлал, 35 өгүүлэл, (А-5: 552 тал);
 • Дэд боть:  Нийгэм, соёл, эх бичигийн судалгаа, угсаатаны зүй, 21 өгүүлэл, (А-5: 314 тал);
 • Гутгаар боть:  Судалгааны тэмдэглэл, нийтлэл, бодол эргэцүүлэл, 27 өгүүлэл, (А-5: 246 тал).

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • Монгол Улсын ШУТ-ийн сангийн төсөл, 2004-2006:
 • Монголын түүхэн сурвалж бичигийн цуврал
 • Эцэсийн үр дүн: (анхны хэвлэл: 2006, 30 боть, 2-р хэвлэл: 2015, 33 боть)
 • Монгол Солонгосын хамтарсан төсөл, 2000-2002:
 • [KRF A 00063]  Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure / 17새기문연대기의  몽고어  연구
 • Эцэсийн үр дүн: 이성교, 최형원, . 샥달수렝. 17새기문연대기의  몽고어  연구 (17 世紀  蒙文年代記  蒙古語  研究 ) (과제번호 A00063), [Lee Seong Gyu, Coi Hyong Won, Ts. Shagdarsuren(g), A Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure (KRF A 00063)], 천안-서울 (Cheonan-Seoul), 2004, 325 pр.
 • Монгол, Оросын холбооны улсын хамтарсан төсөл, 2007-2009,
 • Монголын талын удирдагч:
 • [07 04 923 06a/G]  Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн
 • хэлхээ холбооны асуудалд| Историческая связь калмыцкого языка с языком ойратов     
 • (северо-западной) Монголии
 • Эцэсийн үр дүн: Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, [МУИС болон Халимагийн Их сургуулийн хамтарсан төсөлийн хүрээнд проф. В. И. Рассадин-ы 70 насны ойд зориулсан эмхидхэл], Эрхилсэн Ц. Шагдарсүрэн,Улаанбаатар, 2009,  210 тал.
 • БНСУ-ын төсөл, 2007-2009:
 • A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages /알타이어족 언어의
 • 관직명 연구
 • Эцэсийн үр дүн: 알타이어족 언어의 관직명 연구 / A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages, 이성교 외 / edited by Lee Seong Gyu, 단국대학교줄판부 / Institute of Northern Culture, Dankook University, 2013 [pp. 229] гэх зэрэг ...

Text Box: ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Овог нэр: У ГА ШИЛ
БОЛОВСРОЛ /ТӨГССӨН СУРГУУЛИУД/

 • 1963 – 1967 БНСУ-Ионсей Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (бакалавр)
 • 1972 – 1974 АНУ- Востоны Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (магистрт)
 • 1981 – 1984    АНУ- Tехасын Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (доктор)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ/ХААНА ХААНА АЖИЛЛАЖ БАЙСАН/

 • 1974 – 2008 Ионсей Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн туслах багш, дэд профессор, профессор        
 • 1986 – 1987 Солонгосын сувилахуйн нийгэмлэгийн эх, хүүхдийн сувилахуйн зөвлөлийн дарга
 • 1987 – 2008 Хүний хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1996 – 1997 АНУ-ийн Нью Иоркийн Рочестэр сургуульд зочин профессор
 • 1998 – 2000 Sigma Theta Tau Int.  Lambda Alpha-At-Large Chapter захирал
 • 2000 – 2006 Шаталсан бакалаврын хөтөлбөрийн эрхлэгч, нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1997 – 2008 Ионсей эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхэд асрах төв, севиранси хүүхдийн цэцэрлэгийн захирал
 • 2001 – 2008 Nursing Scholarship сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 1999 – 2006 Health and Nursing Science сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн дарга
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн үнэлгээний төвийн захирал
 • 2005 – 2007 БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн дарга   
 • 2005 - 2008  БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл  
 • 2008 Ионсей Их Сургуулиас тэтгэвэрт гарсан
 • 2008 Ионсей Их Сургуулийн хүндэт профессор
 • 2008 оноос Монголын ОУУБИС Сувилахуйн сургуулийн багш, захирал
 • одоог хүртэл       
 • 2016 – 2018 Монголын ОУУБИС Сувилахуйн сургуулийн захирал 

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Доктор (Ph.D),  профессор
СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн сувилахуй, судалгааны арга зүй

Голлох бүтээлүүд:

 • АНУ- 1984 онд  хэвлэгдсэн Доктор (Ph.D)-ын бүтээл
 • АНУ-1997 онд хэвлэгдсэн  Магистрын бүтээл
 • Монгол, Солонгос – 1990-2013 онд  хэвлэгдсэн Гарын авлага-12 ш
 • Монгол, Солонгос, АНУ – 1985 – 2013 онд  хэвлэгдсэн  ЭШ-ний өгүүлэл-65ш
 • Concept development in Nursing -2020 он

 


Text Box: ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Овог нэр: Болдуухай Оюун-Эрдэнэ
БОЛОВСРОЛ /ТӨГССӨН СУРГУУЛИУД/

 • 1996-2000 МУБИС-ийг нийгэм судлалын багш мэргэжлээр
 • 2000-2002 онд МУБИС-ийн магистрантур
 • 2004-2007 онд МУБИС-ийн докторантур тус тус төгссөн.
  ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ/ХААНА ХААНА АЖИЛЛАЖ БАЙСАН/
  2006-оноос одоог хүртэл Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургуулийн Гэр бүл судлалын
  тэнхимд багш, эрхлэгч
  ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ Доктор, дэд профессор
  МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
 • 2010 онд Турк улсад,
 • 2008, 2011, 2012, 2018, 2019  онуудад  БНСУ-д тус тус мэргэжлийн  сургалтад хамрагдсан.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  Гэр бүлийн социологи

 Голлох бүтээлүүд:

 • 2011. “Сууц өмчлөгчдийн холбоо болон орцны жижүүрээр ажилладаг хүмүүсийн ажил үүргийн эрх зүйн байдал” судалгаа,
 • 2012. “Орцны гэр бүлүүдийн амьдралын нөхцөл байдал” чанарын судалгаа,
 • 2012. “Орон гэргүй хүмүүсийг нийгэмшүүлэх сургалтын хэрэгцээ”судалгаа,
 • 2013.  Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам, ХТҮГ-ын захиалга. “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” түүвэр судалгаа,
 • 2013. Их, дээд сургуулийн оюутнуудад заагдах “Гэр бүлийн боловсрол” хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй,
 • 2013. Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн стандарт,
 • 2014.   Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захилга. “Өсвөр насныханд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр”,
 • 2014. ХАХНХЯ, ХТҮГ-ын захилга. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн ажилтнуудад зориулсан “Хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” сургалтын модуль, “Хүүхдийг аюул, осол гэмтлээс сэргийлэх теле хичээлийн модуль”,
 • 2014. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга.“Зорилтот бүлгийнхэнд чиглэсэн сургалтын модулын хэрэгцээ, агуулга, арга зүйг тодорхойлох судалгаа”,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” сургалтын модуль, иргэдэд зориулсан гарын авлага”,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалга. “Зорилтот бүлгийн өрхийн гишүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох” цуврал 8 DVD хичээл,
 • 2015. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын захилга. “Залууст гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтын модуль”,
 • 2015.  “Өсвөр насны хүүхдийн чадамжийг тодорхойлох” үндэсний судалгаа,
 • 2017. онд “Хүүхдийн эрхийн мэдлэг, хандлага, хэрэглээ” үндэсний КАП судалгааны зөвлөх,
 • 2017. Жаргалтай гэр бүлийн хөтөч.
 • 2018. Их, дээд сургуулийн оюутнуудад заагдах “Гэр бүлийн боловсрол” хичээлийн хөтөлбөр, арга зүй,
 • 2018. ХНХЯ, Хөдөлмөр Нийгмийн халамжийн судалгааны институт. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны зөвлөх,
 • 2018. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын захиалга. “Гэр бүлийн харилцаа” сургалтын модуль,
 • 2018. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын захиалга.“Гэр бүлийн эдийн засгийн боловсрол” сургалтын модуль,
 • 2019.  ”Гүүд Нейборс Монгол  Олон Улсын Байгууллагын захиалга. “Эцэг, эхийн боловсрол” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль,
 • 2019.  ”Гүүд Нейборс Монгол  Олон Улсын Байгууллагын захиалга.“Жендэр ба эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаа” сургагч багш нарт зориулсан сургалтын модуль,
 • 2019. ХНХЯ-ы захиалга.“Жендерт суурилсан хүчирхийллээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ?” /Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан гарын авлага/,
 • 2019. ХНХЯ-ы захиалга. Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалхад нийгмийн ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалтын модуль
 • 2020-2016. “Гэр бүлийн боловсрол” цуврал сэтгүүл.

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:
2009-2011. Монголын үндэсний TV-тэй хамтран “Аз жаргалын эхлэл” гэр бүлийн боловсрол олгох цуврал 42 нэвтрүүлгийн редактор,

 • 2009. НҮБ-ийн хүүхдийн сан, БСШУЯ-ны захиалга. “Эх, эцэг-Хүүхэд-харилцаа” сэдэвт сургалтын модуль хэрэгжүүлэх багийн гишүүн,
 • 2009. Хилчин эмэгтэйчүүдийн холбооны зөвлөх, хилчдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтуудын сургагч,
 • 2010. Нийслэлийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын захиалга.Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн нийт 18 хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 10 хороонд хэрэгжсэн “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч,
 • 2010. “Гэр бүлийн харилцааны өнөөгийн байдал” суурь судалгааны багийн гишүүн.
 • 2011-2012. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, НҮБ-ын Хүн амын сангийн “1*3=5” төслийн үндэсний зөвлөх,
 • 2011. Хан-Уул дүүргийн хороодод “Эмзэг бүлгийн гэр бүлийг чадавхижуулах” сургалтын багийн ахлагч,
 • 2012. Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагын “Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн эцэг, эхчүүдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт”- ын сургагч,
 • 2010-2012. НҮБ-ын Хүүхдийн сан, БСШУЯ-ны захиалгаар хөдөө орон нутагт Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр байгуулагдсан эцэг, эхэд зөвлөгөө өгөх төвийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтын сургагч,
 • 2012. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам ХҮЕГ-ын захиалгаар асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын багш, ажилтнуудад хэрэгжүүлсэн хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрийн сургагч,
 • 2013. НҮБ-ын хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн сургагч,
 • 2015. Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагатай хамтран Баянгол дүүргийн зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах сургалтын төслийн сургагч багш,
 • 2016. МЗХ-той хамтран “Ирээдүйд тэмүүлэх нас” өсвөр насныханд зориулсан төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх, сургагч багш,
 • 2015. ХАХНХЯ, ХҮЕГ-ын захиалгаар халамжийн ажилтнуудын сертификатын онлайн сургалтын сургагч багш,
 • 2015. Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын ажлын хэсгийн гишүүн.
 • 2016. Засгийн газраас шинээр боловсруулж буй “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн” зөвлөх,
 • 2016. Жендерт суурилсан хүчирхийллийг бууруулах төслийн хөтөлбөр боловсруулах багийн гишүүн. Цагдаагийн Ерөнхий Газар,
 • 2017. Гүүд Нейборс олон улсын байгууллагын Хүүхдийн эрхийн цахим сургалт төсөлд зөвлөх,
 • 2017. НҮБ-ын хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн сургагч багш.
 • 2017.  Гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хууль сахиулах байгууллагын ажилтнуудыг чадваржуулах төслийн сургагч. Хууль зүйн яам,
 • 2018. Гүүд Необорс олон улсын байгууллагын “Хүүхдийн эрх” төслийн зөвлөх
 • 2018. ”Гүүд Нейборс Монгол Олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлсэн “Гэр бүлийн боловсрол” төслийн сургагч багш,
 • 2019. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, НҮБ-ийн ХС. “Сургуульд суурилсан эцэг, эхийн боловсрол” зөвлөх,
 • 2019. Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, НҮБ-ийн ХС. “Хариуцлагатай аав ээж” аяны сургагч багш,
 • 2019. Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн “Эцэг, эхийн боловсрол” төслийн сургагч багш.