Хөдөө аж ахуй, ойн тэнхим

Тус салбар  нь Солонгосын Байгалийн фермерийн судалгаа шинжилгээний төв (Janong)-ийн дэмжлэгээр  2005 онд байгуулагдаж, 2006 оноос Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт  “Сургалт, үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээний төв”-ийг цогцолбор маягаар байгуулан ажиллаж байна.   

ХАА-н салбарын сургалтын орчин

  • Компьютер, зураглал хийх зориулалтын кабинет
  • Биологийн  лаборатори
  • Ой,  ХАА-н хичээлийн кабинет
  • Туршилт судалгаа явуулах тохилог анги танхим, лаборатори, мод сөөг, цэцэг тарих хүлэмж, үржүүлгийн ил талбай бүхий дадлагын бааз гэх мэт оюутныг сурч боловсрох дадлагажих орчноор иж бүрэн хангасан.

Зорилго: Манай эрхэм зорилго нь хувь хүний мэргэжил эзэмших хүсэл сонирхлыг эрхэмлэн, дэлхийн болон Монголын эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээг хангах, зах зээлд өрсөлдөн хөрвөх, өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.

Зорилт:

  • Бэлтгэн гаргаж байгаа мэргэжилтнүүдийн төгсөлтийн дараах сургалтыг зөв, үе шаттай, уялдаа холбоотой зохион байгуулах.
  • Суралцагчид, бизнес эрхлэгчдийн хооронд холбоо тогтоон судалгаа шинжилгээний ажил явуулах, инноваци, технологи дамжуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Багшлах бүрэлдэхүүн:

Тэнхимийн эрхлэгч

Д.Чанцалням

Дэд профессор Ph.D

Багш

П.Отгонжаргал

Магистр

Р_Otgoo14 @yahoo.com