Slide2

ЭЛСЭЛТ 2019

Олон улсын түвшний боловсрол эзэмшүүлж,
Монголын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах,
үнэнч шударга, хүний эрхийг дээдэлдэг, итгэл, найдвар,
хайрыг эрхэмлэдэг, мэргэжлийн хувьд хөрвөх чадвартай
хүнийг бэлтээнэ.

Хөтөлбөрүүд
Slide3

IUU Мэдээ

IUU Салбар, тэнхим

IUU VR TOUR